Trustees and Board Members

Name
Designation Address
Occupation
Phone No. Email - ID
Niraj Hathekar
Ashwini Kulkarni
President
URJAS, Plot No-7, Chetna Nagar, Ravikiran Colony, Nashik 422 009
Director , Pragati Abhiyan
9823281246 7666721412
pragati.abhiyan@gmail.com
Sanjay Salve
Sanjay Savale
Vice - President
9, Shri Srushti Appt., Sahadev Nagar, Near Chintamani Lawns, Nashik 422 013.
Vice - President
9423208922
Uma Gospurikar
Uma Ghospurikar
Secretary
C/o S.S. Ghospurikar, Mangal Murti Nagar, Row House No - D-4, Near Tulja Bhavani Mandir, Near Shivaji Chowk, Nashik -422009
Admin Coordinator at Pragati Abhiyan
8551043879 7666721412
Milind Murugkar
Milind Murugkar
Member
URJAS, Plot No-7, Chetna Nagar, Ravikiran Colony, Nashik 422 009
Member
9822853046
Mahesh Shelar
Mahesh Shelar
Member
Jay Ambe Nagar, Behind K K Wagh College, Panchvati, Nashik
Member
9822052351
Devesh Shevade
Devesh Shevade
Member
6th floor, Phoenix apartments, next to Fravashi International School, Traimbak road, Nashik
Member
9225116664
Ashwini Kulkarni
Dr. Niraj Hatekar
Member
Department of Economics, University Of Mumbai, Ranade Bhavan, Santacruz (East), Vidyanagari, Kalina, Mumbai.
Member
9820303479
569326069405